010 Separar usando B
011 Separar usando ⌘E
012 Copiar y Pegar con ⌘C y ⌘V
013 Copiar y Pegar usando C y V con Key Command Focus
014 Cortar con X de Key Command Focus o con ⌘X
015 Duplicar con ⌘D

Comment